Начало › Условия за ползване

ПОТРЕБИТЕЛЯ на bgkef.com няма право да публикува коментари, мнения и други материали, които:
1) противоречат на българското законодателство.
2) съдържат заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека.
3) съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа.
4) имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от bgkef.com.
5) нарушават права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които са ратифицирани от Република България.
6) представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация.
7) са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото.
8) нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ на bgkef.com се задължава при ползване на предоставяните от СОБСТВЕНИКА услуги:
1) да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
2) да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове.
3) да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология.
4) да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др..
5) да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или други лица, които няма право да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.


ПОВЕРИТЕЛНОСТ - PRIVACY POLICY използвайки bgkef.com, вие се съгласявате с нашата политика на поверителност която се състои от следните точки:
1) Доставчици трети страни, включително Google, използват „бисквитки“, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите на уебсайта Ви.
2) Използването на „бисквитката“ на DoubleClick позволява на Google и партньорите да показват реклами на потребителите Ви въз основа на посещенията им на Вашите и/или на други сайтове в интернет.
3) Потребителите могат да откажат използването на „бисквитката“ на DoubleClick за рекламирането въз основа на интереси, като посетят Настройки за рекламите. (Като алтернатива можете да предложите на потребителите да откажат използването на „бисквитки“ от доставчици – трети страни, като посетят aboutads.info.)


ЕКИПЪТ на bgkef.com
1) си запазва правото по всяко време да променя или допълва Условията за ползване на тази страница, без да уведомява потребителя.


Екипът на bgkef.com