Докажете, че сте ИНТЕЛИГЕНТНИ над средното ниво! Само 1 от 10 може да реши тази загадка!

Можете ли да решите тази загадка? Внимателно следвайте историята, погледнете снимката и се опитайте да е решите.

Маниак отвлякъл четири личности, които по-късно се събудили заровени в пясъка до главата.

гатанка

Всеки от тях има шапка, личностите А и С имат черна, а личностите В и D бяла и всички знаят, своята позиция, както и позицията на останалите личности, но не знаят какъв е цвета на собствената им шапка. Между личностите А и В е поставена стена.

Така, личността D вижда личностите B и C пред себе си, а А е зад стената. Личността С вижда личността В пред себе си и знае, че лицето А е зад стената, а че D е зад него Личността В вижда само стената, но знае, че А е зад стената и че C и D са зад него. Личността А вижда само стената и знае, че В, С и D са от другата страна.

Маниакът им задал следните условия: Общо има две бели и две черни шапки.

Ако някой от вас каже точно цвета на шапката си, свободни сте. Въпреки това, ако някой сгреши цвета на шапката, която носи, всички ще пострадат. Четирите личности не могат да говорят и по никакъв друг начин да общуват, защото психопатът ще ги убие. Те не могат да накланят главата си, както и да говорят помежду си, не може да погледнат нагоре и да видят своята шапка.

Какво мислите? Коя от тези четири личности може да бъде сигурна, за цвета на шапката на главата си?

Кой е това и как може да знае?

Опитайте да решите този пъзел.