Начало › Условия за ползване

ПОТРЕБИТЕЛЯ на bgkef.com няма право да публикува коментари, мнения и други материали, които:
1) противоречат на българското законодателство.
2) съдържат заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека.
3) съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа.
4) имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от bgkef.com.
5) нарушават права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които са ратифицирани от Република България.
6) представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация.
7) са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото.
8) нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ на bgkef.com се задължава при ползване на предоставяните от СОБСТВЕНИКА услуги:
1) да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
2) да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове.
3) да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология.
4) да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др..
5) да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или други лица, които няма право да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.


ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
1) Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Уебсайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на bgkef.com и/или съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на bgkef.com и предоставило за публикуване съответните материали, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
2) Правото на достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до материалите и ресурсите на Уебсайта не включва правото да се използва, записва, съхранява, променя, адаптира, разпространява публично, копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е bgkef.com, негов партньор, клиент, друг ПОТРЕБИТЕЛ на Уебсайта или трето лице.


DoubleClick DART Cookie
Google, като продавач на трета страна, използва бисквитки за показването на реклами в bgkef.com
Използването на бисквитката DART, Google го позволява да показва реклами на потребителите въз основа на техните посещения както на bgkef.com и на други сайтове в интернет.
Потребителите могат да откажат използването на бисквитката DART, като посетите следния URL – http://www.google.com/privacy_ads.html Някои от нашите рекламни партньори може да използва бисквитки и уеб маяци на нашия сайт. Нашите рекламни партньори включват:

 • Google Adsense
 • Clickbank
 • Adbrite
 • Azoogle
 • Amazon
 • Комисията Junction
 • Neverblue
Тези рекламни сървъри на трети страни или рекламни мрежи използват технологията за реклама и връзки, които се появяват на bgkef.com
изпратени директно на Вашия браузър. Те получават автоматично Вашият IP адрес, когато това се случи. Други технологии ( като например бисквитки, JavaScript, или уеб маяци) също могат да бъдат използва от рекламните мрежи на трети лица, за да се измери ефективността на своите реклами и/или да персонализирате рекламния съдържание, което виждате.
bgkef.com няма достъп или контрол върху тези бисквитки, които се използват от трети лица рекламодатели. Трябва да прегледате съответните декларации за поверителност на тези трети лица, рекламни сървъри за по-подробна информация за техните практики, както и за инструкции за това как да се откажете от определени практики. В bgkef.com политика за поверителност не се прилага и ние не може да контролира дейността на тези или други рекламодатели или уеб сайтове.
Ако желаете да забраните бисквитките , можете да го направите чрез индивидуални опции във Вашия браузър. По-подробна информация за бисквитките и тяхното управление с определени уеб браузъри, може да бъде намерена на съответните уебсайтове на браузърите:
 • Google Chrome – www.google.com/chrome
 • Opera browser – www.opera.com
 • Mozilla Firefox – https://www.mozilla.org
 • Internet Explorer – https://www.microsoft.com


ЕКИПЪТ на bgkef.com
1) си запазва правото по всяко време да променя или допълва Условията за ползване на тази страница, без да уведомява потребителя.


Екипът на bgkef.com