Притча за 2-та вълка! Ще я прочетеш за 20 секунди, но ще я запомниш завинаги!

Възрастен индианец трябвало да гледа своя малък внук. Дядото се опитвал да предаде знанията си на малкото дете, за да го подготви за живота, който е пред него. Ето защо той му разказал следната история.

- Във всеки човек се поддържа постоянна битка. Това е така, защото в нас живеят два вълка - започнал мъдрият индианец.

- Как така два вълка? - попитало малкото момче по чието невинно личице се разчете известна доза любопитство...

- Единият е Злото! Това са страх, гняв, завист, негодувание, фалшива гордост, алчност, его,  подлост, арогантност, самосъжаление и чувство за вина. Но другият е Добрият вълк! В него има радост, мир, любов, надежда, спокойствие, благост, милосърдие, щедрост, истина и вяра! - казал възрастният инидианец.

- А... Кой вълк ще победи, дядо? - попитало момчето, чийто очи били изпълнени с вълнение.

- Който от двата храниш повече! - казал с усмивка на уста, мъдрият дядо.

Извод: Всички ние винаги имаме избор и сами правим този избор! Трябва обаче внимателно да помислим кой от двата вълка в нас ще нахраним.

Ако ви е харесала притчата, моля да я СПОДЕЛИТЕ с приятелите си. Екипът на bgkef.com ще ви бъде благодарен!

притча за 2 вълка